Boligforening og administrator

Fremtidens kommunikation og dialog mellem boligforening og boligforeningens lejere, bliver særdeles intuitiv, visuel og ikke mindst brugervenlig med iLiving.

Med udviklingen af iLiving har vi fokuseret på, hvordan vi skaber en effektiv kommunikationsplatform, der skaber værdi for både boligforeningen og boligforeningens lejere.

Vi har kombineret den visuelle platform med en innovativ brugerfalde for tovejs kommunikation og informationsdeling, hvilket gør det muligt at illustrere generelle boliginformationer og almene forbrugsdata på en original og enkel måde.

Den digitale kommunikationsplatformen åbner helt nye muligheder for både lejere og beboere, boligselskab og administratorer – men også en række andre interessenter og serviceudbydere, der er tilknyttet boligenheden.

Det betyder, at boligforeningen får et hurtigt og effektivt værktøj til kommunikation og dialog med alle lejerne om bl.a. administrative forhold og services, samt ikke mindst et medie, der kan benyttes til at fremsende og modtage forbedret og detaljeret korrespondance mellem boligforening og lejere i forhold til boligforeningens drift.

Beboerne har – udover at det vil være væsentligt lettere at reservere vasketider og få fat i servicemedarbejdere - også fået et nyt og visuelt værktøj, til at opnå endnu større energibesparelser.

Ved at tilbyde et kombineret visuelt og dialogbaseret værktøj - der kan frigive administrativ tid for boligforeningen; tilføje et databaseret grundlag for vedligeholdelsesbeslutninger, mm.; gøre det muligt at lave almen visualisering af energibesparelser samt vil styrke lejernes mulighed for at opnå en reel økonomisk gevinst - vil iLiving blive en værdiskabende investering for alle parter i boligforeningen.

iLiving er blevet udviklet, og vil løbende blive videreudviklet på baggrund af vores tætte samarbejde med antropologer, grafikere samt IT- og kommunikationseksperter. De evaluerer og ændrer løbende brugerfladen, så den bliver tilpasset brugernes ønsker og ikke mindst handlemønstre.

Markedsanalyser viser, at forbrugeren på baggrund af information og dialog, kan opnå betydelige energibesparelser på årsbasis. Det er dog betinget af daglig dialog med den enkelte bruger, hvilket er kernen i iLivings visuelle platform, der skal sikrer at kommunikation af en bred vifte hverdagsrelevante informationer kan etableres på en nem, interessant og let tilgængelig måde.

Hverdagsdialogen som boligforeningen opnår via iLiving platformen, vil potentielt medføre betydelige energibesparelser samt en række administrative besparelser ved at forenkle og forbedre daglige administrative rutiner.

Investeringen i iLiving kan reelt blive kategoriseret som en energibesparende investering på lige fod med mere traditionelle energibesparende investeringer som fx facader, vinduer, rør og varmesystemer o. lign. Analyser tyder på en tilbagebetalingstid på 2-3 år.

Vi har desuden lagt afgørende vægt på at kombinere et design med høj brugervenlighed der indeholder skalerbarhed til nye features og tilføjelser. Derfor vil investeringen i iLiving være en garanti for en fremtidssikret og værdiskabende løsning, der sigter på at tilføje nye sociale, økonomiske og energi- & miljøbesparende dimensioner til hverdagen for alle i boligforeningen.